Výstavní projekt studentů Ateliéru environmentu Fakulty výtvarných umění v Brně pro Galerii Cyril v Prostějově
Výstava s názvem Všem je kolektivní prací studentů Ateliéru environmentu Fakultyvýtvarných umění v Brně. Je o společném hledání odpovědí na otázky vyplývajícíz charakteru místa, a to formou intenzivní spolupráce mezi vystavujícími studenty.Specifický prostor věže svými proporcemi, a především institucionálním, historickýma duchovním kontextem, významně vyzývá k tzv. site-specific přístupu tvorby, nebolitakovému pohledu na uměleckou činnost, který je jednou z hlavních myšlenkovýchlinií Ateliéru environmnetu. Vytvářet díla, která jsou nepřenositelná a vždy vycházíz konkrétního charakteru místa. Proto jsme se jako ateliér rozhodli přijmout tutovýzvu a dojít ke společné odpovědi na otázku, jak opravdu pracovat se specifickýmmístem a otisknout do něj smysluplné umělecké dílo.Důležitou součástí výstavy je tentokrát to, co jí předcházelo a co se během doby jejíhotrvání teprve stane. Od začátku letošního roku jsme „testovali“ místo, ale i formyskupinové spolupráce, v podobě kolektivních akcí, které každý ze studentů zadávalvšem ostatním. Zásadním výchozím bodem přitom bylo setkání s historikem a pamětníkemPhDr. Karlem Kavičkou, který nám připravil obsáhlou přednášku o příběhu kostela.Ta byla doplněna o samostatné výzkumy a seznámení se s prostorem kostela.Vznikl základ bohatý na informace a témata, která se stala odrazovým můstkem prodalší práci. Při ní si každý student našel téma či moment, který jej zajímá a chtělby jej prozkoumat spolu s ostatními. Podmínkou práce bylo vytvořit zadání všemspolužákům, ať už v podobě hlubšího výzkumu, vytvoření scénáře pro společnou akcinebo sběru subjektivních odpovědí na určitou otázku.Následně jsme akce realizovali, ať už v brněnském ateliéru, nebo v Prostějově. Cílembylo ověřit škálu přístupů, jakými se dá s jedním unikátním prostorem, kostelemsv. Cyrila a Metoděje, pracovat, a dojít ke společné odpovědi na otázky vztahujícíse k jeho charakteru, historii atd. Stěžejním momentem projektu byl samotný procesvzájemného poznávání se, zakoušení hranic kolektivní spolupráce a pochopenídruhého. Ten bychom rádi přenesli i mezi návštěvníky galerie a kostela. Proto jsmepřipravili sérii akcí a setkání pro veřejnost, která teprve dovrší celý rámec výstavy.Barbora Ciprová 
Ke stažení: 
PDF icon Leták PDF icon Tisková zpráva