Zadání ZS 2015/16
Jak říká anglická Wikipedie: "Tutoriál je jedním ze způsobů, jak sdělovat poznání."
Je to zřejmě trochu osobnější a subjektivnější pojem než manuál a trochu užší pojem než návod. Je to vlastně proces, který osobním způsobem zprostředkovává nějakou znalost nebo dovednost.
Od poloviny 90. let se v umělecké teorii objevuje pojem "educational turn" neboli edukativní, vzdělávací obrat. Je to označení pro sklon zahrnovat do umělecké tvorby různé pedagogické postupy, metody a situace. Ale nenechte se tím rozhodně nijak omezovat. Zadání "Tutoriál" je volným inspiračním zdrojem, výchozím bodem, který vás může dovést někam jinam.