SKUPINOVÁ VÝSTAVA ATELIÉRU ENVIRONMENT VE SPOLUPRÁCI S GENERÁTOREM NÁHODNÝCH NÁZVŮ VÝSTAV
Skupinová on-line výstava Ateliéru Environment FAVU VUT se mimo jiné ptá: co se stane, když začneme od konce? Když proces vytváření umění otočíme naruby a začneme lézt na skálu po jejím zdolání, směrem dolů? Hlavním kurátorem výstavy se stal náhodný generátor názvů výstav na adrese http://www.mit.edu/~ruchill/lazycurator.html, který pojmenoval jak jednotlivá díla účastníků, tak na samém konci procesu celkový název výstavy. Nastínil tak obrysy budoucích děl, pole imaginace, ve kterém se jednotliví účastni mohou (i nemusí) pohybovat, dal prostor k bloumání v možných významech, které s sebou zpravidla čtyři až šest slov seskládaných za sebe může nést. Reakce studentů a studentek i vedoucí ateliéru se různí: od nepřímé či pasivní negace těch, kteří se výstavy z různých důvodů nezúčastnili či aktivní bojkotování pátrání po možném estetickém významu, přes odhodlané a vážné postoje výzvě generátoru různými způsoby a v různých podobách čelit, až k využití názvu jako odrazového můstku a stíráním bezprostředních asociací slov a výsledných děl. Účastníci se částečně mohli dostat do situace, ve které se ocitá návštěvník galerie při rozšifrovávání uměleckého díla a mohli sami sobě položit otázku, která by zněla nikoliv co tím chtěl autor říci?, ale kdybych to řekl takto, jak by vypadalo to, co jsem takto nazval? Dostali se z externích pozic doprostřed procesu uměle vytvořeného generátorem. Nechť je tato výstava obrazem toho, jak si s tímto skokem do meandru představivosti poradili.

On-line výstavu Archeological Dreams: Cheating Damage pořádá Ateliér Environment pod záštitou vlastní dočasné autonomní zóny v moři internetu na adrese ostrov-ostrov.tumblr.com, kam dočasně přemístil své aktivity.

Krátký návod na čtení výstavy: než si začnete jednotlivá díla prohlížet, pusťte si prosím audio Barbory Klímové pod názvem Parsing Ground: The Dysfunction of Dilettantism. https://soundcloud.com/ostrov-ostrov/parsing-ground-the-dysfunction-of-d...
Nechte jej zaplé a plynuje pokračujte v prohlížení v libovolném pořadí. 

Martin Pfann - In Search of Imagination: The Dysfunction of Dysfunction
Alice Šindelářová - Decadent Illusion: Queers and Change
Barbora Klímová - Parsing Ground: The Dysfunction of Dilettantism
Barbora Bažantová - Extravagant Charm: Queers and the Status Quo
Polina Davydenko - Fantastic Rubbish: Constructing a Praxis of Dilettantism
Richard Moštěk - Relational Gaming: Locality and Misfortune
Hana Blatná - Postcolonial Relevance: Defying Change
Anna Tesařová - Mediating Media: The Video Art of the Local
Klára Lázničková: The Politics of Gaming: Achieving and Undermining the Local
Kateřina Molišová - To Find the Properties of Ground: Locality and the Local
Matěj Kněžek - Extravagant Extravaganza: Post-Painterly Art of Misfortune
Tadeáš Polák: Postcolonial properties - 15 years of interactivity

Spolukurátor generátoru: Pierre Hibšman.