Zadání LS 2016
Výstavní projekt studentů ateliéru Environmentu FaVU VUT v Brně představuje reakce na projektová zadání, která zúčastnění obdrželi od oslovených umělců, teoretiků, a dalších osobností, které je zajímají, cení si jejich práce. Projekt inspiroval stejnojmenný program, realizovaný na Nova Scotia University na přelomu 60. a 70. let 20. stol. Zároveň byl motivován obecnějšími otázkami, týkající se uměleckého školství, vymezení programu jednotlivých studií, možností a úskalí, v souvislosti se zadáváním umělecké tvorby v rámci studia. Oslovené autority měly možnost strikního vymezení úkolu, který mohl být formou konceptuálního uměleckého díla. Realizace narážejí na kvality i limity klasické mistrovské školy i otevřenějších modelů výuky.
Výstava i některé z prací získaly konečnou formu v průběhu týdenní dílny v prostorách bývalé papírny ve Vraném nad Vltavou, dnes centru Perla. (23.04.2016–15.05.2016)