Výstavní projekt Něco za něco v rámci plenéru studentů v obci Lubná 5. – 11. 4. 2018. 
Výstavní projekt Něco za něco se uskutečňil v rámci plenéru studentů Ateliéru environment Fakulty výtvarných umění v Brně v obci Lubná 5. – 11. 4. 2018. Jeho iniciátorem a kurátorem byl jeden ze studentů Martin Hurych. Ten se v Lubné narodil a částečně zde i žije. Na základě své zkušenosti přidělil každému ze studentů jednu lokalitu v obci, kde se podle něj místní sdružují, která má silný společenský a komunikační potenciál. Každý ze zúčastněných studentů pak k zadání lokality přistoupil po svém, vytvořil zde místně specifický projekt. Výsledkem byly různorodé práce – akce, intervence, fotografie i videa. Zatímco některé byly představeny při zahájení výstavy, jiné se odehrály v jeho průběhu nebo byly určeny jen určitému okruhu publika (např. práce Hany Fickerové, určená uživatelům jídelny ZOD). Vzhledem k intenzivní komunikaci a spolupráci mezi studenty a občany Lubné se některé práce překrývaly nebo doplňovaly. Jejich dominantním motivem bylo Něco za něco, tedy vlastně princip směny. Nešlo o jednoduchý kalkul, spíš o hravou interpretaci investice a zisku. Stejně jako v rámci obce vznikají různá uzavřená společenství, i v souvislosti s uměním a na uměleckých školách se utváří různé komunity, které jako by existovaly samy pro sebe. S tím souvisí i převládající pocit ve společnosti, že umění rozumí jen zasvěcení. Projekt Něco za něco předpokládal, že k vnímání umění je třeba na jedné straně přístupnost autora, na druhé straně i otevřenost či zvídavost diváka. Umělci vložili do práce svůj čas, úsilí, intelektuální a fyzickou aktivitu, zároveň vybídli účastníky k aktivnímu zapojení do hry. Zůčastnili-li se například akce Bingo! Hany Blatné, měli možnost získat některá z děl vzniklých v rámci plenéru. Těm, kteří se zúčastnili běhu obcí byla zase otevřena jiná část výstupů.