Zadání LS 2015
Pět dnů (25.–29. 5. 2015) a pět na sebe navazujících akcí v prostředí tradičního kina vymezuje prostor pro uvažování studentů ateliéru Environmentu nad vztahem umění a umělce k divákovi, publiku, publicitě. Prostorové rozložení na stupňovité hlediště, jeviště a projekční plochu nabídne rámec pro experimentování s různými formami autorské prezentace (slideshow, video, performance, happening, akce, přednáška apod.), umožní se zabývat otázkou sebeprezentace umělce. Projekt mj. směřuje k definování ateliéru zevnitř. Díky spolupráci s organizátorkami sousední Galerie Art (GRAU KLLKTV, o. s.) mohou být akce průběžně reflektovány i ve statickém výstavním prostoru. Prezentace studentů AEN ve výstavních prostorech Kina Art potrvá do 21. 6. 2015.
Série prezentací studentů Ateliéru Environment FaVU VUT v Brně se uskutečňuje ve spojení s OFF-Biennale v Budapešti. OFF-Biennale je neinstitucionální, civilní iniciativou, která přesahuje hranice Maďarska a typické organizační struktury bienále, je to celá množina výstav a akcí. Prezentace v Kině Art je jednou z aktivit bienále, Satelit Praha a Brno, kde se mimo studentů brněnské FaVU představí i studenti pražské AVU, FAMU a UMPRUM.
Ke stažení: 
PDF icon Program