Zadání ZS 2014/15
Koncepce ateliéru bývá v rámci institucí uměleckých škol formulována na základě ideální představy vedoucího. Společný jazyk, náplň ateliéru Environmentu FaVU VUT v Brně ale spoluurčují také proměnlivé okamžiky, společenství studentů, jejich zájmy a především tvorba a diskuse v rámci studia. Tak se současní studenti a někteří absolventi pokouší zevnitř, ze svých perspektiv formovat určitý systém archivu, který by o ateliéru vypovídal, a to ve vztahu k přítomnosti, budoucnosti i minulosti.

 
 
„Sousloví beta verze se používá nejčastěji v PC slangu, ale lze je vztáhnout na cokoli. Shodli jsme se na tom, že můžeme vytvořit i vlastní terminologii.
Alfa archiv – vývoj; to, co se momentálně děje v ateliéru (naše setkání, debaty, akce, myšlení na téma archiv).
Beta archiv – prototyp, otevřená verze; to, k čemu jsme došli a vystavíme to.
Gama archiv – to, co se s archivem stane v budoucnu (interpretace dalších lidí, plánovaná kniha, katalog).“

V rámci projektu se mj. uskutečnila prezentace
Alfa archiv ateliéru Environmentu, pokus o vymezení
Richard Adam Gallery, Brno 8. 4. 2015 v 19:00
a byla připravována výstava
Beta archiv ateliéru Environmentu,
Regionální muzeum v Chrudimi, 29. 4.–31. 5. 2015