Zadání LS/ZS 2011/12
Je možné překlenout rozlišení „my“ vers. „oni“?Lze z pozice majority nahlížet, řešit problémy minorit?

Podílí se muzeum na prostředkování autentické kulturní identity, historie, nebo vytváří identitu novou?

Komu je určeno Muzeum romské kultury?

Jaká je budoucnost lokality Cejl? Jak ji rekonstruovat, aniž by se stratila její specifika?

Jakou úlohu může v situaci sehrát kreativní proces?

To jsou jen některé z otázek, které kontext Muzea romské kultury v lokalitě Cejl, Brno otevírá. Klauzurní zadání je vymezeno pouze jako kontext pro jakékoli intervenování.
Literatura: 
William J. Mitchell , Placing Words, Symbols, Space, and the City , The MIT Press, Cambridge 2005.
 
William J. Mitchell , Space, Place, and the Infobahn, City of Bits , The MIT Press, Cambridge 1999.

[GUST] Ghent Urban Studies , Post Ex Sub Dis. Urban Fragmentations and Constructions , 010 Publishers, Rotterdam January 2003.

[GUST] Ghent Urban Studies , The Urban Condition: Space, Community, and Self in the Contemporary Metropolis , 010 Publishers, Rotterdam 1999.