2012
zvuková instalace
Počítačem generovaný monolog o NÁS a NICH. Xenofobní věty z různých kontextů, z různých webových diskuzí, jsou smíchány v jednu výpověď o NICH. Ale kdo jsou ONI a kdo jsme MY?
monolog

1 / věty vynášející striktní hodnocení různých etnik jsem sesbíral na diskuzích na českých zpravodajských serverech

2 / cca 50% z nich proneseno o minoritě (Romech) z pozice majority (Češi),
cca 25% o majoritě z pozice minority,
zbytek vyjadřuje hodnocení etnika, s nímž mluvčí nemá vztah minorita - majorita (např. Čech o Němcích, Čech o Francouzích)

3 / označení konkrétních skupin všude nahrazeno za "my" a "oni"

4 / takto zobecněné věty jsou v nekonečném monologu řazeny tak, aby vždy dvě sousední věty dávaly dohromady smysl
(tzn. jsou vztažné k jednomu tématu (vztah k práci, nemožnost soužutí, sociální dávky a.j.), shodují se v postoji (např. negativní postoj k "nim") a nebo mohou patřit do společného kontextu)
A + B dává smysl
B + C dává smysl
A + C nemusí dávat smysl
=>
Oni nikdy nechtěli pracovat. + S námi se prostě nikdy nemůžou sžít. + Je hrozné, že nám nikdy nedají práci.

5 / díky tomu, že věty pochází z různých kontextů, posluchačova interpretace kdo jsme "my" a kdo jsou "oni" je postupně nabourávána přechodem z jednoho kontextu do druhého (třetího, ...)
Syntetizátor řeči