2010
fotografie
dokumentace kreseb umírajících šneků, pokus o jejich záchranu

10. června 2010 byla opuštěná železniční kolej v Plzni chemicky asanována, následkem čehož uschly na trati rostoucí byliny. Následujícího dne jsem mezi kolejnicemi našel velké množství šneků náhle vystavených horkému letnímu slunci. Někteří se snažili schovat ve stínu kamení, jiní se pokusili z vedra utéct. Mnoho jich již jen leželo na boku, zpola zavinutí do ulity. Mezi ještě živými šneky jsem nalezl mnoho prázdných ulit z předchozích let.

Fotograficky jsem zdokumentoval linie, jež za sebou umírající šneci zanechali v rozpáleném písku. Každého šneka, kterého jsem našel, jsem odhodil o 2 metry dál, tam do stínu přeživší vegetace.