2011
intervence
Poblíž hradu Špilberk, na vrcholu kopce čnícího nad centrem Brna se nachází fontána. Zejména v letních měsících je oblíbeným místem návštěvníků - převážně párů a rodin s dětmi - kteří mají za sebou vyčerpávající výstup na kopec.

Jednoho dne byl celý kopec zcela nesmyslně a bez vysvětlení ovázán páskami zákaz vstupu, jež nelogicky křižovaly cesty a prakticky znemožňovaly pohyb. (Později jsem zjistil, že důvodem tohoto záboru bylo konání cyklistického závodu)

Rozhodl jsem se prozkoumat autoritu pásky jejím bezúčelným umístěním na vyhledávané místo - fontánu na vrcholu kopce. Očekával jsem, že páska nepřečká několik hodin, ale ve výsledku fontánu okupovala po celý týden.

Uvnitř i vně pásky vznikla nová situace. Lidé vně pásky si konstruovali vysvětlení zákazu (někdo se utopil, je to kvůli psům, blíží se konec sezóny, je špatná voda atd...). Situace uvnitř pásky, přes níž otcové přenášeli kočárky, byla rovněž intenzivnější než obyčejně - to kvůli podvědomému strachu z nespecifikované autority, která mohla každou chvíli zasáhnout.