2011
performance, dokumentace, rekonstrukce
Měřím interiér budovy vlastním tělem. Během měření používám jednotky píď (vzdálenost ukazováčku a palce) a krok, tedy míry jejichž aktuální velikost podléhá momentální schopnosti provést dané gesto. Měření je neopakovatelnou performancí, při níž při sebevětší snaze o přesnost dochází ke zkreslení rozměrů architektury vlivem proměnlivé fyzické i psychické kondice a okolních vlivů. Naměřené hodnoty jakož i okolnosti měření zaznamenávám co nejpodrobněji do plánků, z nichž posléze rekonstruuji 3d model deformované architektury.
Viz též: 
Kontext FaVU
Měření interiéru školy

Měření vlastního pokoje