2013
video / knihy / performance
interpret: Lucie Slivečková

Texty vybraných národních hymen přeložených postupně všemi 71 jazyky Google Translatoru. Destrukce rytmiky a posuny významu vzniklé konfrontací patosu 19. století s mechanismem, jež dnes "zprostředkuje snadné porozumění".

False friends / Faux amis je termín z oblasti překladatelství a didaktiky výuky jazyka. Označuje případy, kdy jedno slovo existuje ve více jazycích, ale v každém znamená něco jiného (př. droga = polsky cesta). Na základě tohoto principu a díky mechaničnosti strojového překladu dochází ve vícenásobném překladu textu k významovým posunům.