Zaměření
Environment patří mezi intermediálně a mezioborově zaměřené ateliéry FaVU. Je v něm kladen důraz na vztah umění a prostředí. Environment zde vnímáme v širokém smyslu jako to, co nás obklopuje, co máme společné. Zdůrazňujeme, že umění nevzniká ve vzduchoprázdnu, ale v určitém prostorovém, společenském, politickém, kulturním aj. kontextu. Pozornost věnujeme široké škále individuálních východisek, přístupů a medií. Jsme otevření intuitivní i konceptuální tvorbě. Spíše než ke klasickým uměleckým disciplínám se vztahujeme k tradici konceptualismu, land artu, site-specific umění. To ale neznamená, že studenti tohoto ateliéru nemalují, nekreslí, nefotografují. Právě naopak: volba medií v tomto ateliéru vychází z řešeného problému a individuální náklonosti spíše než z oborových daností.

Program
Studium probíhá v rovině práce na společných a individuálně zadaných projektech. Jeho nedílnou součást tvoří kritické čtení literatury a textů souvisejících s programem ateliéru a s individuální prací. Paralelně program mapuje různé lokálně specifické problémy a otázky související s tvůrčími metodami, medii a obecně s produkcí a prezentací současného umění. Průběžně sleduje dění v širším rámci současného umění i kultury v Čechách i v zahraničí. To doplňují přednášky a besedy organizované ateliérem, ale i navštěvované externě. Všechny složky jsou reflektovány během společných a individuálních konzultací a slouží k vytváření kritického diskurzu.


Vedení

Barbora Klímová
+420 723 053 546, barbora.klimova@email.cz
Barbora Klímová (* 1977) studovala FaVU VUT v Brně (1998–2004) a Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Antverpy (2004–2006). Doktorandské studium absolvovala na VŠVU v Bratislavě (2010-2014). Ve své práci se zabývá různými aspekty lokálně vymezené kulturní historie. Často mísí metody a postupy typické pro praxi i teorii umění, kurátorství, dokumentaristiku. V roce 2006 získala Cenu Jindřicha Chalupeckého. Své aktivity průběžně představuje v Čechách a v zahraničí.

Matěj Smetana
+420 776 006 690, Matej.Smetana@seznam.cz
Matěj Smetana (* 1980) studoval FaVU VUT v Brně (2001-2007). Doktorandské studium absolvoval na AVU v Praze (2008-2011). Jeho práce "má některé příznaky, které provázejí vědecké objevy. Je to vytrvalost, radost z přesnosti, uplatňování známých vzorců za okolností, za kterých jejich působení dosud nikdo neprověřil, a touha podívat se na něco, co ještě nikdo neviděl." (Lenka Vítková) Své aktivity průběžně představuje v Čechách a v zahraničí.

Dříve:
Michal Moravčík
www.moravcik.sittcomm.sk

Dušan Záhoranský
www.dusanzahoransky.com


Adresa
Ateliér environmentu, Údolní 495/19, Brno, místnost č. 218, nebo 312

Konzultační hodiny
středa 13:00–18:00