Program Ateliéru environment vítá uchazeče orientované a zainteresované v uměleckých, ale i mimiouměleckých oblastech. Přijímáni jsou studenti ochotní experimentovat, zkoumat a komunikovat intermediální přístupy k tvorbě. Oceňováno je specifické zaměření, zacílení vlastní práce do určité oblasti, ale i otevřenost novým postupům.


Požadavky na uchazeče do bakalářského studia (4-leté studium, BcA.)
1. kolo (leden)
Domácí práce → dokumentace nebo originály prací (kresby, malby, texty, fotografie, tisky, xeroxy, DVD-Video, CD), životopis, (příp. motivační text).
2. kolo (únor)
Talentové zkoušky → čtyři kontextové úkoly, zpracovatelné v různých médiích (kresba, malba, text, foto, video, hudba, performance, instalace apod.)
Test z dějin výtvarného umění
3. kolo (únor)
Přijímací pohovor → dějiny výtvarného umění, všeobecný rozhled, motivace ke studiu


Požadavky na uchazeče do magisterského studia (2-leté studium, MgA.)
Přijímací pohovor (září) → prezentace vlastních prací, předložení projektu teoretické a praktické diplomové práce.


Další informace
http://www.ffa.vutbr.cz/studium/pro-uchazece/informace

Možnost konzultace během semestru ve středy 14:00–18:00, Údolní 19, místnost č. 216. Dotazy na barbora.klimova@email.cz +420 723 053 546