2011
Opakovaně jsem navštěvoval okolí plzeňských jatek s úmyslem prozkoumat vývoj mých pocitů z daného místa (od traumatu k rutině). Zároveň jsem hledal formu, jakou o tomto místě vypovědět.

kresby
S vědomím významu místa, za zvuků kvičení zabíjených prasat jsem kreslil květiny vyrůstající v těsné blízkosti jateční zdi. Spíše než výsledek, mne na kresbě zajímal její proces.

texty
Texty doprovázející kresby jsou od nich neoddělitelné. Ve snaze zaznamenat průběh kresby jsem dokumentoval vše, čeho jsem si během kreslení všímal. V průběhu času, jak jsem si na místní realitu zvykal, se v textech objevil posun od emotivní introspekce k popisu banálních vnějších okolností.

Pohled do instalace, galerie Suterén, Plzeň, 17.11. 2011