Středa, 22 Únor, 2012 - 18:30
přednášková místnost (201), FaVU, Údolní 19, Brno
Mgr. Simona Juračková (muzejnice a muzeoložka)
Eva Šlesingerová, PhD. (sociální antropoložka)První část přednášky přiblíží okolnosti vzniku muzea jako instituce typické pro 19. století, dále nastíní předchůdce muzea a problematiku sběratelství a otázku selekce předmětu z reality a potažmo i rozdělení světa na hodný a nehodný muzea. V krátkosti se bude věnovat i charakteristice základních úkolů muzea. Rovněž představí hlavní proudy kritických úvah o muzeu s důrazem na oblast muzeí umění, jako rozbory mocenských strategií muzea, feministická a postkoloniální kritika a tzv. dvojhlasé dějiny umění.Druhá část se zabývá místem, jaké obsazuje muzeum v antropologické teorii i podobou jakou dostává prostřednictvím terénních dat, přičemž analyzuje na jedné straně instituci a její strategie a na straně druhé způsob reprezentace konkrétní kultury. „Kultura“ v antropologickém smyslu potom znamená ekvivalent pro etnikum, národ, lidství či jiná uskupení sociálních identit. Prezentace vychází z konkrétních studií brněnských muzeí a to: Mendelova muzea (genetiky), pavilonu Anthropos MZM a Muzea romské kultury. Analýza je zacílena převážně na reprezentaci lidství, autenticity, času a kultury.
Přílohy: 
PDF icon muzeum_a_clovek.pdf