Zadání LS 2013/14
„Všeobecnou pozornost dnes na sebe strhují dva zdánlivě kontrastní obrazy budoucnosti. Jako by většinu lidí obtěžovalo vůbec o budoucnosti přemýšlet, předpokládají, že svět, jaký znají, bude trvat navždy. Představit si zásadně odlišný způsob života nebo dokonce nějakou zcela novou civilizaci je pro ně obtížné. Uvědomují si, že věci se mění, avšak předpokládají, že dnešní změny je nějakým spůsobem minou a že nic neotřese důvěrně známou ekonomickou a politickou strukturou. S důvěrou očekávají budoucnost jako pokračování přítomnosti (...) Stále populárnější se stává tísnivá vize budoucnosti. Mnoho lidí se sytí stravou skládající se ze špatných zpráv, katastrofických filmů a hrůzostrašných scénářů, které publikují prestižní think tanky (expertní týmy) a v nichž se dospívá k závěru, že budocnost není možné odvozovat z dnešní společnosti, protože tato společnost nemá budocnost vůbec žádnou (...)“
Alvin a Heidi Toffler: Revoluční premisa, Nová civilizace, 2001
Jaká byla a bude? Co o ní lze říct?
Obecné zadání umožňuje vyjádřit se k individuální představě budoucnosti, reflektovat její kolektivní vize, které se ve společnosti projevily v minulosti či v přítomnosti, nebo se vztáhnout k fenoménu budoucnosti obecně. Projekt je motivován mj. potřebou dovědět se více o specifické generační zkušenosti a názorech současných studentů.
Literatura: 
Jan Zálešák: Minulá budoucnost, tranzit.cz, VUT v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2014
Mark Fisher: Kapitalistický realismus, Rybka Publishers, 2010
Erich von Däniken: Spomienky na budúcnosť, Slovenský spisovateľ, 1971
Alvin Toffler, Heidi Tofflerová: Nová civilizace, Dokořán, 2001
Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov: The Future is Our Only Aim, Budoucnost je naším jediným cílem, Svit, 2011 
Michel Houellebecq: Možnost ostrova, Odeon, 2007