2014
účastnili se Jonáš Svoboda a Ivanka Hrončeková
Viz též: 
Budoucnost