2020
mínus mínus rovná se plus, nebo je to ještě dvakrát větší mínus?
Web -> https://martinpfann.wixsite.com/thesearch
Co bylo včera radikálním uměleckým gestem je dnes konformním postojem. Co včera bylo avantgardou je pohlceno kulturním průmyslem.
Babiš poslal Trumpovi zlatou pistoli s nápisem pravda vítězí,
Kobza uspořádal piknik na karlově mostě pro estabilishment,
Konvička převlečený za teroristu na staromáku střílel do vzduchu kulometem,