2022
Pravý úhel tvoří základní vzorec na základě kterého se civilizace od počátku vyvýjí.

Pravý úhel a čtveratost je základní zjednodušeninou podle které se lidstvo orientuje.
Čtveraté je všechno na co člověk šáhne, pravoúhlý je dům, pravoúhlý je sešit, pravoúhlé je lineární vyprávění informací pomocí kódů - text.
Pravoúhlý je pixel, na který koukáme ve čtveratém telefonu, pravoúhle jsou ulice a silnice, pravoúhlá je dlažební kostka. čtveraté je lidské myšlení.