2022
web-> vsechnovsemvsestranne.cargo.site https://on.soundcloud.com/VRA1
V rámci mé stáži v ateliéru Intermédií v roce 2021 jsme pracovali na ateliérovém projektu Všechno všem všestranně.
Po určitých potížích a odložené práci, na které pracoval kolektiv lidí v rámci ateiléru, jsme práci dotáhli do finálního výstupu v roce 2022.
Všechny credits a detaily viz web "o projektu".

Projekt má dvě roviny, jednak kolektivní práci na textu, či souboru autorských statí, přičemž druhou rovinou je finální forma eseje, která kombinuje deníkový žánr s zasazováním tématu do širších souvislostí. V textu jsou odkazy buď na zdroje nebo na volné asociace přibližující čtenáři problém. K celé eseji je přidána knihovna, která sdružuje ať už přímo nebo asociativně zdroje různých typů médií, textu, uměleckého díla, nebo výukových videí na youtube.
Doufáme tak, že výsledkem není jen tajnosnubný, místy až ironický komentář, ale může čtenáři pomoci ke zorientování se v problému.

Za feedback + další možné odkazy a zdroje k tématům + návrhům na nové díly pište autorům nebo na mail vsechnovsemvsestranne@gmail.com