2017
Sada karet, které dávají pravý a dokonalý vzkaz pro danou chvíli. Co karta, to jeden člen ateliéru. Vycházela jsem z biblického textu, který se nachází v kostele nad oltářem - Já jsem vzkříšení a život, který v sobě obsahuje uklidňující odpověď. Shromáždila jsem osobní moudrosti, pravdy a odpovědi každého z nás. Mnoho různých osobností a přístupů které se zamýšlejí nad konkrétním i abstraktním, viditelným a neviditelným, pravdou i nepravdou. Je patrné, že skrze nás hovoří síla, která k nám přichází mnoha způsoby a tyto karty můžou být jedním z nich.
Viz též: 
Všem