2015
Pojem hranic vnímám jako nástroj, díky kterému jsme schopni rozlišovat a rozhodnout se na kterou stranu se přidáme. Hranice si nevědomě vytyčuje každý, protože kdy něco začalo, to ví člověk až když to skončilo. Teprve zpětný pohled nám ukáže, co zapříčinila nějaká událost. Každý, kdo byl socializován v křesťanské kultuře slýchával větu – Na počátku, stvořil Bůh nebe a zemi. Tuto větu je možno chápat jako, co vůbec znamená začít? Bůh stvořil nebe a zemi a tím vytyčil první hranici, nehmatatelný prostor mezi nebem a zemí ale hlavně hranici mezi bytím a nicotou. Právě stanovení počátku navozuje uklidňující pocit, že víme, proč něco je. Ale když něco začíná, nikde není jasné, co začíná a zjistíme to, až když to skončilo, takže možná klíčové pro určení hranic je konec. Tyto momenty počátku a konce vyznačují úsek událostí, které jsou z jedné i druhé strany odděleny hranicemi. Tento projekt vychází ze zájmu o geopatogenní zóny. Vycházela jsem z intuitivního vnímání prostoru. V rámci jedné místnosti, jsem si do skic zaznamenávala působení energií. Z těchto skic poté vznikla geometrická, prostorová instalace.