2016
Téma stěhování, změny a přechodu na nové místo s sebou nese potřebu srovnávání. Bylo lepší to předchozí? Nebo je to lepší teď? Pokládání otázek a nejednoznačné odpovědi. Vybavování si vzpomínek z minulého a přenášení do přítomnosti. Stejné prvky přítomné v jiném prostředí. Hledání slov, pocitů a podob, které bych si mohla přirovnat ke starému prostředí a vytvořit si tak nějaký záchytný bod. Všechno kolem se zdá být tak jiné a zároveň stejné. Povahy lidí které neznám, podvědomě přirovnávám ke známým lidem. Důležitým faktorem je zde čas, který pomalu přibližuje jiné ke stejnému.