2013
Rodinné kořeny jsou pevně svázány s místem a s lidmi. Cyklický čas rodinného společenství, který je ohraničen zrozením a umíráním, má svůj hluboký smysl tehdy, když se odehrává na jednom místě. Tato akce hovoří o tomto hlubokém zakořenění a vazbu na místo.