2017
Instagram: _everything_is_true_
Fascinance flatlay fotografií a jejím sdělením. Tento typ fotografie přináší univerza tvarů a tyto tvary jsou poté nositely emocí. Realitou je, že každý den se nám otevírají další a další universa věcí, kterým nerozumíme a přesto tady jsou. Jsou to věci, které jsou v podivných vztazích a právě v této nahodilosti a podivnosti je jejich kouzlo. Jedná se o soubor digitálních koláží, které vychází z vizuality náhodně vybraných flatlay
fotografií z instagramu. Tyto fotografie nazírají na věci z ptačí perspektivy, která nabízí jakýsi vševědoucí pohled na celé dění. Formou digitální koláže nabírá flatlay estetika nový směr – předměty jsou málomluvné ale i přes to tušíme, co nám chtějí sdělit. Každý předmět, který se stal neuchopitelným tvarem vypráví svůj příběh a přináší nám emoci a potřebu pojmenování. Vycházím z reálných flatlay fotografií a předměty, které jsou na nich zobrazeny zahaluji podobným tvaroslovím, kterým tyto předměty byly, ještě před zahalením. Výsledné koláže nepřináší jasné sdělení, to se pouze nejasné tvary přibližují původním tvarům. Zastírám pravou tvář předmětu a nahrazuji ji pocitem, který prolínám s nahodilým tvarem. Ztrácím obraz předmětného světa a dostávám svět, ve kterém jen tušíme, co jsou ony předměty. Kontrast předmětů, které vyzařují náladu a pocit naproti chladné objektivitě. Na flatlay fotografiích se vyskytují podoby věcí, kterými prezentujeme náladu a pocity. Jsou tak popisné a jednoznačné, jako by člověk postupně ztrácel citlivost při pojmenovávání těchto předmětů a předmětného světa. Flatlay fotografie tvoří univerza věcí, která jsou nám předkládány jasně a otevřeně. Každý předmět na flatlay fotografii má svoje pojmenování a význam, snažím se je odprostit od tohoto významu. Je to něco jako hra, při které po slepu hledáme předměty, jejichž tvar nám něco připomíná ale nedokážeme říci o co jde. Vzniká tak směs intuitivních a racionálních předmětů. Mysl začíná být přeplněna významy a pojmenováním a tak se na chvíli zastaví
a nechává se unášet kompoziční hrou těchto předmětů. Čitelnou zanechávám pouze podkladovou texturu, která se často na flatlay fotografiích opakuje. Je to mramor, přírodní a bílé dřevo. Tyto povrchy mají schopnost navození uzemnění a předmětného světa, kde máme stále pevnou půdu pod nohama, ale vše ostatní se zahaluje do neurčitých tvarů. Předměty na fotografiích jsou vytrženy ze svého přirozeného prostředí a jsou
zasazeny do prostředí nového. Na pár sekund, minut nebo hodin vznikají nové vztahy mezi nečekanými předměty. Hlavní částí díla je účet na instagramu s názvem – Everything is true, kde jsou všechny tyto koláže doplněny o názvy v podobě hashtagů, které jsou vytrženy z prostředí instagramu. Hashtagy přibližují diváka k pojmenování předmětů. Mám v sobě nasátý svět, který má možnost, schopnost a potřebu vše pojmenovat. Proto předměty zakrývám a zahaluji a tím přichází o svoje pevné pojmenování. Název – Všechno je pravda nic nezpochybňuje. Každý náznak nebo pokus o pojmenování nečitelného předmětu je správný. To vše je ale nakonec ztraceno ve stále se zrychlujícím scrollování...