2016
Fascinace výhledem na krajinu, za kterou nevidíme mě přivedla ke studii těchto krajin a horizontů. Tento soubor knih mapuje krajinu, tak jak postupuje čtenář při čtení knihy. Neví co bude v dalším odstavci natož na další stránce. Oči, bloudí krajinou a hádají co je za ní a ještě dál. Tyto krajinné knihy vychází z uchovaných obrazů krajin, které mám v paměti. Některé tvary a body utkví v mysli víc, než cokoli jiného. Tyto vytrhávané knihy jsou převyprávěné krajiny. Celý proces tvorby měl spíše meditativní charakter, než aby přesně vykreslil tvar krajiny. To ani nebylo třeba, protože právě v paměti se snoubí krajina tak jak by měla být i tak jak si ji pamatuji já. Proto přesně nevím, jestli jsem vytrhávala krajiny vnitřní nebo vnější.