2017
zpřístupnění půdy nad hlavní lodí kostela sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově.
                   ,,funkční a bezpečná’’
Viz též: 
Všem