2017
zpřístupnění půdy nad hlavní lodí kostela sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově.
                   ,,funkční a bezpečná’’

Společná výstava AEN v galerii Cyril, Prostějov, květen 2017.
Viz též: 
Všem