2016
Animace byla vytvořena na základě improvizované mluvené pohádky, kterou jsem vyprávěl Evě před spaním. Takže pouze 2 lidi mají představu scenérie pohádky a jejího příběhu v paměti. 
 Pokusil jsem se zpětně reinterpretovat vlastní představu pomocí animace a zvuku. S odstupem času a snahou vrátit částečné představy, vynořující se v okamžiku vyprávění, se potýkám s moderními technologiemi a s výpadky paměti.
 Vzniká tak sled konfrontací - s představou autora, procesem tvorby a následně s divákem, který si, při poslechu čtené pohádky, vybaví vlastní představu a následně ji zkonfrontuje s výsledným obrazem pohádky (představou autora).
 Improvizace čerpá z individua člověka. V pohádce se objevují fragmenty autorových zážitků uložených v podvědomí, snech i duševním stavu. Pohádka je určena primárně dětem.