2018
Jako kurátor výstavy Něco za něco, v kulturáku ARCHA v Lubné, jsem vpouštěl účastníky vernisáže do prostoru tehdy, jsou-li schopni mě udeřit.
Odkazuji na biblický příběh Noemovy archy, na způsob výběru přeživších jedinců, kteří dostali privilegium zachránit se před potopou. Upozorňuji mimo jiné na neviditelná pravidla v rámci určitých komunit a míst.

Kulturák ARCHA, Lubná,  2017, 11.4.2018.