2016
Příbytek pro drůbež je koncipován jako prostředek pro střetnutí generací, konkrétně autora
kurníku a jeho babičky, která ho bude zasvěcovat do zásad péče o drůbež. Zároveň je objekt
navržen jako luxusní vila pro slepice v protikladu klecovému chovu slepic a jako metafora
sociálních rozdílů dnešní společnosti.
Vedle těchto záměrů bude ¼ kurníku, po vzoru dřívějšího poměrového rozložení obytné a
hospodářské části statků, využívaná jako ateliér či residenční místo pro veřejnost (https://www.couchsurfing.com/people/martin-hurych).
Tato simulace dřívějšího života na venkově je převedena do současného architektonického tvarosloví, které má
upozornit na vytrácející se hospodářskou tradici vesnice, soužití člověka s hospodářskými zvířaty.


zahrada Lubná, červenec 2017.