2018
Autorské představení pracovní plochy a probíhajících pokusů s bakteriální celulózou.
Vystavená pracovní plocha a autorský výklad osvětlují pokusy prováděné s bakteriální celulózou, která je dlouhodobě tématem mé práce. Vypěstovaný materiál podrobuji zkouškám, z nichž některé vychází z vlastních poznatků, jiné z teoretických vědeckých prací. Pokusy jsou, oproti dřívějšímu starostlivému přístupu, destruktivnější. Práce je limitována množstvím materiálu, které jsem schopna vypěstovat. Celulózu jsem pálila, vystavovala vlivu různých kovů, vařila, nechala venku na slunci… Celulóza se prolíná s mým školním pracovním prostředím, ale i s osobním prostorem doma, což dokumentují fotografie. Divák se může materiálů dotýkat, hledat a vnímat souvislosti vyskytujících se předmětů. Práce neustále pokračuje.