2017
Několik zdokumentovaných akcí, jejichž záměrem bylo naučit se křičet.
Společně se záměrem naučit se křičet (tím rozvinout i hlasitější mluvení a artikulaci) vznikla série videí ve spolupráci s Viktorem Jelenem. Ve videích se ocitáme na různých specifických místech, kde na sebe formou „duelu“ křičíme jednu větu. Věty jsme vybírali ze seznamu logopedických artikulačních cvičení tak, aby se v prostředí odrážely nejen akusticky, ale i významově. Videa jsou spíše záznamem akcí, než komponovaným příběhem. Obhajoba tohoto projektu byla demonstrací toho, co jsem se naučila. Text obhajoby jsem křičela na hodnotící komisi do atelieru z ulice. Doplňující dotazy museli oni křičet na mě.