2016
Práce reagující na zadané téma Stěhování Favu do nové budovy
Nová čistá budova Fakulty výtvarných umění byla ze začátku spíše neobydleným prázdným prostorem. Takový prostor se může stát velmi nepříjemným pro člověka v nouzi. Pro někoho, kdo si například zapoměl tužku, říznul se do prstu, nebo se mu celkově stalo něco, s čím nepočítal.
Chtěla jsem tedy školu zaplnit praktickými předměty. Určila jsem si, že tyto předměty se pokusím v budovách zapomínat. Jako praktický člověk jsem ze začátku nedokázala předměty jen tak ztrácet. Zajímala jsem se v čem je podstata ztrácení, mluvila s lidmi, co často ztrácejí věci a hledala způsoby jak se oprostit od systematičnosti.
Nakonec jsem uspěla, zapoměla si nabíječku od netebooku a ztatila propisku.
Nenápadnou akci můžete sledovat skrze písemné záznamy, zapsané v denníku mezi jinými zápisky a kresbami.