2017
Cílem byla snaha o vykreslení atmosféry a prostoru nepoužívaného podzemního vodojemu, jednoho ze tří na Žlutém kopci. Jako prostředek jsem si vybrala audio nahrávku autenticky zachycující mou první návštěvu prostoru. Ve druhém plánu si divák může dotvořit představu vizuálně, skrze rezavé plechy, zobrazující vodojem. Ty jsou opřeny o zeď a záměrně otočeny, aby je divák spatřil až po poslechu nahrávky, aby se jimi mohl probrat, osahat si je.