2018
Malování pohledu z okna v čekárně ordinace praktického lékaře.
Akce probíhala v ordinačních hodinách i mimo ně v rámci týdenního atelierového plenéru v Lubné u Poličky. Obraz byl věnován obci Lubná a pověšen přímo v čekárně.