2020
Bakalářská práce
Práce s názvem Společenství podněcuje mezidruhová setkání bakterií a lidí. V první části je vybraný okruh lidí vyzván k pečování o bakteriální kulturu Acetobacter Xylinum, případně k tvorbě s ní nebo jejímu zkoumání. Po zúčastněných není primárně vyžadován určitý specifický přístup k bakteriím, je ponechána variabilita vznikajících vztahů a míry vcítění.
Druhou částí projektu je sepsání sci-fi povídek inspirovaných prožitky při péči o bakterie. Účastníci se podílí na vzniku příběhů při akcích připravených pro tuto příležitost. Prostředí akcí tvoří prostorovou osnovu povídek.
Záměrem je vytvoření kulturního společenství lidí s pomocí kulturního společenství bakterií a vytvoření sci-fi povídek, inspirovaných těmito společenstvími, při zážitkových akcích ve specifických prostorech.