2019
Neuskutečněná akce v rámci série bytových návštěv ateliéru Environment.
Místem akce byl pavlačový dům na Ypsilantiho ulici z let 1936–1938. Dům procházel postupně od roku 2008 do roku 2013 rekonstrukcí a zateplením. Tyto úpravy, krom jiného, nevratně vymazaly z domovních chodeb ornamentální výmalbu.
Záměrem akce bylo ornamentální vzor do společných prostor domu vrátit v podobě co nejpodobnější té původní. Dle mých vzpomínek a fotografií měly být vytvořeny reliéfní malířské válečky, pomocí kterých by studenti ateliéru Environment provedli výmalbu ve všech patrech domu. Akce měla budit dojem oficiálního schváleného malování.
Akce nebyla uskutečněna. Důvodem neuskutečnění bylo uvědomění nesmyslonosti pedantského návratu historického prvku do prostoru změněného necitlivou rekonstrukcí.
Východiskem by mohlo být navrácení ornamentu formou připomínky nebo v jiné aktualizované podobě.