2016
Autentický záznam místa a děje
Zachytila jsem nepoužívaný podzemní vodojem (místo mého dlouhodobého zájmu) tak, jak jsem jej poprvé spatřila. Přítomni jsou neznámí lidé s hudebními nástroji, díky kterým jsem se do vodojemu dostala.