2020
Série devíti rande-setkání ohledávající hranice intimity, důvěry, opravdovosti citů…
Okruh účastníků tvořen spolužáky-ucelenou skupinou schopnou sdílet mezi sebou prožitky. Homogenní věkem a sociální sférou, rozdílná hloubkou a charakterem vztahu se mnou.
Při prezentaci práce jsem četla krátké postřehy o jednotlivých setkáních směřované každému zúčastněnému. K reakci jsem vyzvala i účastníky.

Přímo navazuje na práci Prázdná slova.
Záznam z prezentace při obhajobách klauzur