2019
Umělecko-archivářský čin v šumavském rašeliništi.
Uložila jsem papír z bakteriální celulózy do rašeliniště. K rašeliništi přistupuji jako k přírodnímu archivu. Vlivem podmínek v těchto prostředích se zde organický materiál nerozkládá, ale hromadí se a vrství. Jsou známy nálezy přirozeně mumifikovaných těl z pravěku (např Tollundský muž).