Zahrada

Výstava v Galerii U kolen

Všem

Výstavní projekt studentů Ateliéru environmentu Fakulty výtvarných umění v Brně pro Galerii Cyril v Prostějově

Něco za něco

Výstavní projekt Něco za něco v rámci plenéru studentů v obci Lubná 5. – 11. 4. 2018. 

Rádio Brněnská škola

Živé rozhlasové vysílání Ateliéru environmentu - dokumentace devítidenního projektu. 

ARCHAEOLOGICAL DREAMS: CHEATING DAMAGE

SKUPINOVÁ VÝSTAVA ATELIÉRU ENVIRONMENT VE SPOLUPRÁCI S GENERÁTOREM NÁHODNÝCH NÁZVŮ VÝSTAV

Project Program

Zadání LS 2016

Stěhování

Zadání ZS 2016

Archiv ateliéru

Zadání ZS 2014/15
Koncepce ateliéru bývá v rámci institucí uměleckých škol formulována na základě ideální představy vedoucího. Společný jazyk, náplň ateliéru Environmentu FaVU VUT v Brně ale spoluurčují také proměnlivé okamžiky, společenství studentů, jejich zájmy a především tvorba a diskuse v rámci studia. Tak se současní studenti a někteří absolventi pokouší zevnitř, ze svých perspektiv formovat určitý systém archivu, který by o ateliéru vypovídal, a to ve vztahu k přítomnosti, budoucnosti i minulosti.

 
 

Prezentace umělce / AEN pro ART

Zadání LS 2015
Pět dnů (25.–29. 5. 2015) a pět na sebe navazujících akcí v prostředí tradičního kina vymezuje prostor pro uvažování studentů ateliéru Environmentu nad vztahem umění a umělce k divákovi, publiku, publicitě. Prostorové rozložení na stupňovité hlediště, jeviště a projekční plochu nabídne rámec pro experimentování s různými formami autorské prezentace (slideshow, video, performance, happening, akce, přednáška apod.), umožní se zabývat otázkou sebeprezentace umělce. Projekt mj. směřuje k definování ateliéru zevnitř. Díky spolupráci s organizátorkami sousední Galerie Art (GRAU KLLKTV, o. s.) mohou být akce průběžně reflektovány i ve statickém výstavním prostoru. Prezentace studentů AEN ve výstavních prostorech Kina Art potrvá do 21. 6. 2015.

Tutoriál

Zadání ZS 2015/16
Jak říká anglická Wikipedie: "Tutoriál je jedním ze způsobů, jak sdělovat poznání."

Budoucnost

Zadání LS 2013/14
„Všeobecnou pozornost dnes na sebe strhují dva zdánlivě kontrastní obrazy budoucnosti. Jako by většinu lidí obtěžovalo vůbec o budoucnosti přemýšlet, předpokládají, že svět, jaký znají, bude trvat navždy. Představit si zásadně odlišný způsob života nebo dokonce nějakou zcela novou civilizaci je pro ně obtížné. Uvědomují si, že věci se mění, avšak předpokládají, že dnešní změny je nějakým spůsobem minou a že nic neotřese důvěrně známou ekonomickou a politickou strukturou. S důvěrou očekávají budoucnost jako pokračování přítomnosti (...) Stále populárnější se stává tísnivá vize budoucnosti. Mnoho lidí se sytí stravou skládající se ze špatných zpráv, katastrofických filmů a hrůzostrašných scénářů, které publikují prestižní think tanky (expertní týmy) a v nichž se dospívá k závěru, že budocnost není možné odvozovat z dnešní společnosti, protože tato společnost nemá budocnost vůbec žádnou (...)“
Alvin a Heidi Toffler: Revoluční premisa, Nová civilizace, 2001

Domnělý výskyt

Projekt koncipovaný studenty Ateliéru environmentu, FaVU VUT v Brně pro přehlídku Sochy v ulicích – Brno Art Open, 13. 6. – 31. 8. 2013
10. téma koncepce Sochy v ulicích – Brno Art Open project – Viliam Debnár (1968)

Jiné město

Společný projekt studentů ateliéru Environment FaVU, VUT Brno a ateliéru prof. Corinny Schnitt, Hochschule für Bildende Künste, HBK Braunschweig vzniká na výzvu 4AM/Fóra pro architekturu a média, (v rámci jejich programu Medium výstava). LS 2013

Výchova

Zadání ZS/LS 2012/13
Motto: „Dítě, když se narodí, když vstoupí do našeho světa, ví o něm všechno a není potřeba je ničemu učit. Jenomže sotva opustí klín matky, obklopí je houf ušlechtilých samic a ty se nad novorozenětem skloní a spustí ŤUŤUŤUŤUŤUŤU ŇUŇUŇUŇUŇUŇU. Dítě oněmí hrůzou. Více než rok není schopno kloudného slova, zpočátku jenom leží a neartikulovaně řve. Rehabilitace po porodním šoku trvá léta. Úkolem Neutilitární pedagogiky je pomáhat každému na této nelehké cestě.“ Prolog z pořadu Neutilitární pedagogika Josefa Daňka a Blahoslava Rozbořila

Solidarita

Zadání ZS 2012/2013
Motto: „Na znak solidarity s nedávnymi svetovými udalosťami, neprerušujte v nasledujúcej minúte činnosť, ktorú robíte práve v tejto chvíli.“ Roman Ondák
„/lat. soliditas – pevnosť, stálosť/ - vo všeobecnosti vzájomná závislosť prvkov celku či už živého organizmu, alebo spoločnosti. V užšom slova zmysle morálny postoj, cnosť…“

Cyklostezka

Zadání ZS 2012/2013
Od společenské angažovanosti až po introverntí zkušenost

Oživování paměti

Plenér studentů Ateliéru environment (FaVU, VUT Brno), a Ateliéru IN (VŠVU, Bratislava) LS 2011/2012

Československá spolupráce

Workshop studentů Ateliéru environment (FaVU, VUT Brno), a Ateliéru IN (VŠVU, Bratislava) LS 2011/2012

Muzeum romské kulruty, Cejl

Zadání LS/ZS 2011/12

Kontext FaVU

Zadání LS 2011