2017
Každý může být průvodce.
Instrukce k orientačnímu plánku okruhu:
Ke každému znázorněnému bodu náleží audio výklad odpovídající číselnému označení. Pokud si zvolíte roli návštěvníka, stačí jen poslouchat a dívat se. Pokud si zvolíte roli průvodce, prosíme o obezřetnost a aktivitu v podobě názorného ukazování prstem či paží na popisovaná místa či předměty (povětšinou za doprovodu zájmenem ten, tam, tato, támhle, tu, aj.)