2016
Dnešní turistika a její absurdno.
V roce 2016 uplynulo 100 let od počátku Dadaismu, směru, jenž si mimo jiné zakládal na absurdnu. Našel jsem absurditu v naší společnosti, konkrétně v dnešní turistice, která se pod tíhou materiálního světa, jenž přináší stále zábavu a služby, proměnila. Z turistiky, která si vystačila s pěšinou, lesy, kopci a ohništěm,se stala turistika s rozhlednami, bufety, zajištěnými cestami, lanovými centry a dalšími produkty masové společnosti prahnoucí po zážitku. Příroda již samotná nestačí. Na tuto absurditu jsem natrefil všude možně, avšak nejvíce se mě dotýká v CHKO Velký Kosíř, což je jediný Hanácký kopec a mám ho pár kilometrů od domu. Na kopec vede od roku 2012 asfaltová cesta, která stoupá na vrchol s rozhlednou, bufetem a boudou s grilem. Uspořádal jsem happening, kterým jsme na tuto absuditu reagovali také absurditou. Z místniho lomu (u paty kopce) jsme vynesli na vrchol 78,5 kg. Následně jsme kameny zase do lomu snesli a udělali si špekáčky. Výstupem práce se stal zvukový záznam, jenž zachycuje, to co považuji v turistice za nejdůležítější - bytí člověka (kamarádů) v přírodě. Dále se k práci váží denikové zápisky, které popisují mé výlety na Kosíř, během nichž jsem se snažil najít dosud neobjevené cesty a zákoutí. K deníkovým zápiskům se následně přidaly i zidealizované kresby Kosířské krajiny. Jako teoretická příčka k tématu vyšlo 2. výdání časopisu Umělec Pitomec.Práce vznikla jako klauzura, která následně vyustíla ve výstavu v Galerii DUHA v Prostějově. Na vernisáži lidé dostali svačinky na cestu.