2016
Motivací pro vznik práce se stala aktuálnost tématu migrace. Tento proces mám spojený s identitou. Nová identita přichází do staré a naopak. Navzájem se ovlivňují a v ideálním případě respektují. Identita je tvořena vnitřními a vnějšími prvky, ty mohou být psychické či biologické. Ve druhé možnosti jsou mimo jiné zahrnuty i mateřská znamínka. Rozhodl jsem se během akce přenést znamínka z člověka A na člověka B, z autora na pomocníka. Prostřednictvím znamínkových map, jenž plní funkci identického (občanského) průkazu, byly znamínka zaměněny. Z autora se stal pomocník a z pomocníka autor, oba dva tak přijali novou identitu, přičemž stará zůstala zachována. Výsledkem je video záznam z akce, jenž svou délkou odkazuje na náročnost a zdlouhavost celého procesu.