*1993, Prostějov
email: davidbartosPV@gmail.com

Zaměstnání:
/2017 - nyní/ Moravská střední škola, učitel výtvarně odborných předmětů
/2017 - 2018/ Zdravotní bratr a řidič, Veterinární stanice Kostelec N. Hané 
/2017/ Miloš Karásek studio, asistent-produkční

 
Vzdělání:
/2018 - nyní/ KVVV Pdf UP Olomouc, ateliér intermédia, PhD. studium, školitel Doc. Vladimír Havlík
/2015 - 2018/ FaVU, VUT Brno Ateliér Envrionment, vedoucí: MgA. Barbora Klímová, Mgr. Matěj Smetana Ph.D.
/2015 - 2017/ KVV PdF, UP Olomouc Výtvarná výchova pro SŠ a ZuŠ, vedoucí diplomové práce: Doc. Vladimír Havlík
/2012 - 2015/KVV a KSV Pdf, UP Olomouc Společenské vědy a výtvarna tvorba se zaměřením na vzdělávání
/2008 - 2012/ GJW Prostějov Všeobecné Gymnázium Jiřího Wolkera
 
Výstavy samostatné:
​2017 / Enviromem, Galerie TiC (KonText), Brno
2016 / Kosíř, Galerie DUHA, Prostějov

 
Výstavy skupinové: 
2018 / Průvodce, 2x video, skupinové výstavy absolventů umělěckých VŠ v rámci Startpoint Prize
2018 / Průvodce, 2x video, Diplomantská výstavu FaVU VUT Brno, Dům pánů z Kunštátu
2017 / Galerie, Michal David, spolupráce s Michalem Čepelkou, Galerie Cyril, Prostějov
2016 / V Ulitě, Michal David, spolupráce s Michalem Čepelkou, Galerie Podlaha, Ostrava
2016 / Projekt Program, Skupinová výstava ateliéru Environmentu, Perla, Vrané nad Vltavou
2015 / Intervence ateliéru Environmentu, Festival Storytellingu, Nová Amerika, Brno
2015 / Výstava závěrečných prací, Konvikt, Olomouc 2015 / Rádio Brněnská škola, projekt ateliéru Environment, Festival Pokoje, Praha
2013, 2014 / Výstavy studentů KVV v rámci ateliérových prací, Konvikt, Olomouc
http://environment.ffa.vutbr.cz/cs/david-bartos
http://environment.ffa.vutbr.cz/cs/michal-david
 
Kurátorství a teorie:
/2015 - nyní/ Galerie Cyril, Prostějov, www.galerieCyril.cz
2016 / Limity, Skupinová výstava studentů KVV, Městská galerie, Litovel
2016 / Výstavní umělecký provoz na českých maloměstech a venkově
http://environment.ffa.vutbr.cz/cs/david-bartos/vystavni-umelecky-provoz-na-ceskych-malomestech-a-venkove
 
Kurzy/workshopy:/2012-2014/ Nová média, modul řemesel a praktických výtvarných dovedností
                   Kurz fotografie
2017/ Instruktor lezení

Jazyky:
Angličtina