2017
Nacionální selekce vs. integrální globalita člověk vs. ideologie.
Cíl: MírProstředek: Integrální humanismusNástroj:
  • Upozadění, minimalizování či radikální ukončení všech lidských konstrukcí, které napomáhají k tvorbě konfliktů na základě vymezování se vůči druhým.
  • Myšlení v globálně lidských souvislostech, nikoliv v uměle vykonstruovaných národních indentitách.
  • Aktivně pracovat pro mír prostřednictvím integrity, empatie, soužití, kooperace, solidárnosti, otevřenosti a prevence.
Vykonavatel: Lidé

www.integrální-humanismus.com