2016
Impulsem pro vznik práce se stalo zadání ateliéru – tutorial. Jelikož studuji i na pedagogické fakultě a edukativní proces mě zajímá, rozhodl jsem se práci spojit s ním. Konkrétně mě zajímala typologie a charakteristika žáků a učitelů. Záměrem práce bylo na základě více etapového výzkumu, vytvořit a popsat charakterní modely dobrých žáků a dobrých učitelů, tak aby reálným činitelům edukativních procesů přinesly poučení. Zároveň práce obsahuje analogii na utopickou myšlenku dobrého až ideálního školství. V rámci klauzurní instalace prezentuji záznam z výzkumu a video představení dvou figurantů, jenž ztvárňují fragment, který z něj vychází. Z práce také pramení procentuální výsledky výzkumu, které mohou doplnit teoretické prameny pro pregraduální přípravu učitelů, popřípadě i žáků.