2017
Instalace v prostorách galerie KonText - TIC, Brno
Enviromem = environment + mem (kulturní informace). Instalace reflektovala vztah vzniku a zastávání názoru či postoje na základě informace vázající se k určité skupině existující v určitém prostředí. Ve čtyřech nikách galerie TIC byla vytvořena uzavřená prostředí. V každém z nich byl divák vystaven tématu vycházejícímu z aktuálních společenských problematik, které již disponují určitou "klišovostí", avšak zároveň neustále silně rezonují a představují tak jedny z hlavních praktických ukazetelů odrážejících morální postoje a hodnoty lidí. Témata: identita jedince ve vztahu k národu ke světu, potřeba ekologie a potřeba lidského života, náboženství spirituální a materiální, umění pod dohledem kritiky odborné a veřejné. Jednotlivé tématické celky byly divákovy představeny tak, aby pouze neilustrovaly názorová spektra společnosti, nýbrž měly poukázat na to, jak moc jsou naše názorové postoje utvářeny prostředím a jeho výchovou, ve kterých žijeme, a tak i sebe jistějšího člověka ve svých postojích alespoň mírně znejist. Divák, návštěvník galerie, na konci výstavy mohl vyplnit dotazník, který výše popsaný záměr osvětloval a zároveň vytvořil názorový profil návštěvníka: 

Od 0 (ne) do 10(ano)
1.     Jsem nacionalista: 2, 96
2.     Jsem humanista: 7, 76
3.     Věřím v určitou ideologii: 5, 89
4.     Považuji se za ekologicky žijícího tvora: 5, 31
5.     Piji vodu: 8, 24
6.     Je mi teplo: 8, 25
7.     Vyznávám určitou víru: 5, 24
8.     Rád získávám věci: 6
9.     Reklama je pozitivum: 3, 54
10.   Reklama je negativum: 6, 06
11.   Kultura (umění) je nezbytnou součástí lidské společnosti: 9, 2
12.   Sleduji odbornou literaturu o umění: 5, 93
13.   Sleduji ohlasy široké veřejnosti o umění: 6, 03
14.   Rád diskutuji o umění: 6, 54
15.   Své názory si vytvářím na základě vlastních zkušeností: 7, 27
16.   Své názory si vytvářím na základě informací z médií: 4, 25
17.   Své názory si vytvářím na základě diskusí s jinými lidmi: 6, 5
18.   Svými názory si jsem jistý: 6, 3
19.   Mé názory jsou pravdy: 5, 08
Ideologymaker
100% ECO Friendly
Religion
Kritika umění